http://fertilizervaluebat.igetweb.com
สร้างเว็บไซต์Engine by iGetWeb.com
 

 หน้าแรก

 บทความ

 เว็บบอร์ด

 รวมรูปภาพ

 ติดต่อเรา

สถิติ

เปิดเว็บ02/08/2010
อัพเดท04/08/2010
ผู้เข้าชม7,111
เปิดเพจ8,876

ปุ๋ยมูลค้างคาว

Alternative content

iGetWeb.com

มูลค้างคาวกับการผสมผสาน

                                                             ปุ๋ยมูลค้างคาว เจริญอินทรีย์ภัณฑ์
ปุ๋ยค้างคาวที่ผลิตจากบริษัทผลิตปุ๋ย ที่ได้รับสัมปทานมูลค้างคาวกินแมลงเพียงแห่งเดียวในประเทศไทย ซึ่งค้างคาวกินแมลงมีสารอาหารมากกว่าค้างคาวกินพืชที่พบทั่วไป
คุณสมบัติ
1. ให้ธาตุอาหารครบทั้งธาตุอาหารหลัก ธาตุอาหารรอง และธาตุอาหารเสริม
2.
ช่วยย่อยสลายสารอินทรีย์ และปุ๋ยเคมีที่ตกค้างในดินกลับมาเป็นธาตุอาหารของพืช

3.
ช่วยปรับสภาพดินให้ร่วนซุย การระบายน้ำและอากาศในดิน พร้อมปรับสภาพความเป็นกรด ด่าง ให้ เหมาะสมแก่การเจริญเติบโตของพืช นอกจากนี้ยังมีกรดฮิวมิค และแร่เพอไลต์ ที่ช่วยในการจับปุ๋ยและ ปลดปล่อยธาตุอาหารอย่างสมบูรณ์ช่วยให้การขยายรากได้ เร็ว และลำต้นแข็งแรงไม่โค้นล้มง่าย

4.
เสริมสร้างผนังเซลล์ของพืช ทำให้พืชแข็งแรง ช่วยให้ขั้วเหนียวบำรุงต้นให้เจริญเติบโต (ออกดอก, ออกผล มาก)

5.
ช่วยป้องกันโรครากเน่า โคนเน่า ที่เกิดจากเชื้อราและแบคทีเรีย

6.
ปรับปรุงคุณภาพของผลผลิตมีน้ำหนักและรสชาติดีขึ้น

ส่วนประกอบ

ธาตุอาหารหลัก ไนโตรเจน, ฟอสฟอรัส, โพแทสเซียม ธาตุอาหารรอง แคลเซียม, แมกนีเซียม, กำมะถัน, โบรอน

ธาตุอาหารเสริม ทองแดง, เหล็ก, แมงกานีส, โมลิบดินั่ม, สังกะสี องค์ประกอบ ฮิวมิดฟอร์ม, อินทรียวัตถุ, ตัวย่อยสลาย ปุ๋ยเม็ดอินทรีภัณฑ์ มูลค้างคาว ผลิตโดยบริษัท อินเตอร์ อโกร เทค (ประเทศไทย) จำกัด บรรจุ 25 กก.

ข้อมูลประกอบการตัดสินใจ

ขี้ ค้างคาว เป็นมูลสัตว์ที่มีคุณค่า และเป็นประโยชน์ต่อพืช มีธาตุอาหารฟอสฟอรัสจากธรรมชาติในปริมาณที่สูง สูงจนสามารถนำไปแทนฟอสฟอรัสสังเคราะห์หรือสารเคมีได้เลย เป็นปุ๋ยคอกชนิดหนึ่งที่ค่อนข้างหายาก และมีการผลิตปลอมออกมาขายกันเยอะ ประโยชน์ของขี้ค้างค้าว ใส่ผลไม้ช่วยให้ผลไม้มีผิวสวย และทำให้ผลไม้มีรสหวานหวาน ต้นมีความแข็งแรงต้านทานโรคได้ดี ขี้ ค้างคาว มีฟูลวิคแอซิด ซึ่งมีคุณสมบัติช่วยให้พืชดูดธาตุอาหารได้ดีขึ้น ปกติพบในฟางข้าวที่เน่าเปื่อยผุพัง แต่พบในขี้ค้างคาวมากถึง
10
เปอร์เซ็นต์ ในขี้ค้างคาวยังพบไคโตซาน ทั้งนี้เพราะค้างคาวกินแมลง ตัวแมลงมีไคโตซาน กล่าวโดยสรุป มูลค้างคาวมีข้อดีหลายประการที่พอจะกล่าวเป็นข้อๆได้ดังนี้

1.
มีปริมาณความเข้มข้นของธาตุอาหารพืชสูงกว่าปุ๋ยอินทรีย์ชนิดอื่น ๆ

2.
ปุ๋ยมูลค้างคาว นอกจะให้ธาตุอาหารที่เพียงพอแล้ว ยังช่วยปรับปรุงคุณสมบัติของดินให้ดีขึ้นด้วย

3.
การใช้มูลค้างอย่างสม่ำเสมอ จะทำให้เชื้อแบคทีเรียทำงานได้ดีขึ้น เป็นประโยชน์แก่พืชทางอ้อมเพราะทำให้เกิดการ-

สลายตัวของอินทรีย์สาร เปลี่ยนไปเป็นธาตุอาหารของพืชได้ง่ายขึ้น

4.
ในมูลค้างคาวอุดมไปด้วยธาตุอาหารเสริม เช่น แมกนีเซียม กำมะถัน แมงกานีส สังกะสี ทองแดง โบรอน และโมลินเดนมี ซึ่งเพียงพอต่อความต้องการของพืชโดยทั่วไป

5.
การใช้ปุ๋ยมูลค้างอย่างสม่ำเสมอติดต่อกันจะทำให้ผลตกค้างของปุ๋ยเหลือสะสมอยู่ในดิน และจะค่อย ๆ สลายตัวเป็นอาหาร

พืชภายหลังต่อไปทีละน้อยอีกด้วย

6.
มูลค้างคาวให้ธาตุอาหารฟอสฟอรัสมากเป็นพิเศษ ทั้งนี้เพราะเป็นสัตว์กินแมลง จึงเหมาะสมพิเศษกับการใช้เป็นปุ๋ยใส่กับสวน

ผลไม้ที่เป็นไม้ผล กลิ่นหอม เช่น ทุเรียน ลิ้นจี่ กล้วยหอม ลำไย มะม่วง ฯลฯ เป็นต้น


 

 

 

 

 

                                 

ปุ๋ยมูลค้างคาว เจริญอินทรีย์ภัณฑ์

 

ปุ๋ยค้างคาวที่ผลิตจากบริษัทผลิตปุ๋ยที่ได้รับสัมปทานมูลค้างคาวกินแมลงเพียงแห่งเดียวในประเทศไทย ซึ่งค้างคาวกินแมลงมีสารอาหารมากกว่าค้างคาวกินพืชที่พบทั่วไป

คุณสมบัติ
1. ให้ธาตุอาหารครบทั้งธาตุอาหารหลัก ธาตุอาหารรอง และธาตุอาหารเสริม
2. ช่วยย่อยสลายสารอินทรีย์และปุ๋ยเคมีที่ตกค้างในดินกลับมาเป็นธาตุอาหารของพืช
3. ช่วยปรับสภาพดินให้ร่วนซุย การระบายน้ำและอากาศในดิน พร้อมปรับสภาพความเป็นกรด – ด่าง ให้ เหมาะสมแก่การเจริญเติบโตของพืช นอกจากนี้ยังมีกรดฮิวมิค และแร่เพอไลต์ที่ช่วยในการจับปุ๋ยและ ปลดปล่อยธาตุอาหารอย่างสมบูรณ์ช่วยให้การขยายรากได้ เร็วและลำต้นแข็งแรงไม่โค้นล้มง่าย
4. เสริมสร้างผนังเซลล์ของพืช ทำให้พืชแข็งแรงช่วยให้ขั้วเหนียวบำรุงต้นให้เจริญเติบโต (ออกดอก, ออกผล มาก)
5. ช่วยป้องกันโรครากเน่า โคนเน่า ที่เกิดจากเชื้อราและแบคทีเรีย
6. ปรับปรุงคุณภาพของผลผลิตมีน้ำหนักและรสชาติดีขึ้น

ส่วนประกอบ
ธาตุอาหารหลัก ไนโตรเจน, ฟอสฟอรัส, โพแทสเซียม
ธาตุอาหารรอง แคลเซียม, แมกนีเซียม, กำมะถัน, โบรอน
ธาตุอาหารเสริม ทองแดง, เหล็ก, แมงกานีส, โมลิบดินั่ม, สังกะสี
องค์ประกอบ ฮิวมิดฟอร์ม, อินทรียวัตถุ, ตัวย่อยสลาย

 

ปุ๋ยเม็ดอินทรีภัณฑ์ มูลค้างคาว ผลิตโดยบริษัท อินเตอร์ อโกร เทค (ประเทศไทย) จำกัด บรรจุ 25 กก.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                  

ปุ๋ยเจริญอินทรีย์ภัณฑ์ สูตรมูลค้างคาว

ขี้ค้างคาว เป็นมูลสัตว์ที่มีคุณค่า และเป็นประโยชน์ต่อพืช มีธาตุอาหารฟอสฟอรัสจากธรรมชาติในปริมาณที่สูง สูงจนสามารถนำไปแทนฟอสฟอรัสสังเคราะห์หรือสารเคมีได้เลย เป็นปุ๋ยคอกชนิดหนึ่งที่ค่อนข้างหายาก และมีการผลิตปลอมออกมาขายกันเยอะ ประโยชน์ของ ขี้ค้างค้าว ใส่ผลไม้ช่วยให้ผลไม้มีผิวสวย และทำให้ผลไม้มีรสหวานหวาน ต้นมีความแข็งแรงต้านทานโรคได้ดี ขี้ค้างคาว มีฟูลวิคแอซิด ซึ่งมีคุณสมบัติช่วยให้พืชดูดธาตุอาหารได้ดีขึ้น ปกติพบในฟางข้าวที่เน่าเปื่อยผุพัง แต่พบในขี้ค้างคาวมากถึง 10 เปอร์เซ็นต์ ในขี้ค้างคาวยังพบไคโตซาน ทั้งนี้เพราะค้างคาวกินแมลง ตัวแมลงมีไคโตซาน
กล่าวโดยสรุป มูลค้างคาวมีข้อดีหลายประการที่พอจะกล่าวเป็นข้อๆได้ดังนี้

1. มีปริมาณความเข้มข้นของธาตุอาหารพืชสูงกว่าปุ๋ยอินทรีย์ชนิดอื่น ๆ
2.
ปุ๋ยมูลค้างคาว นอกจะให้ธาตุอาหารที่เพียงพอแล้ว ยังช่วยปรับปรุงคุณสมบัติของดินให้ดีขึ้นด้วย

3.
การใช้มูลค้างอย่างสม่ำเสมอ จะทำให้เชื้อแบคทีเรียทำงานได้ดีขึ้น เป็นประโยชน์แก่พืชทางอ้อมเพราะทำให้เกิดการ- สลายตัวของอินทรีย์สาร เปลี่ยนไปเป็นธาตุอาหารของพืชได้ง่ายขึ้น

4.
ในมูลค้างคาวอุดมไปด้วยธาตุอาหารเสริม เช่น แมกนีเซียม กำมะถัน แมงกานีส สังกะสี ทองแดง โบรอน และโมลินเดนมี ซึ่งเพียงพอต่อความต้องการของพืชโดยทั่วไป

5.
การใช้ปุ๋ยมูลค้างอย่างสม่ำเสมอติดต่อกันจะทำให้ผลตกค้างของปุ๋ยเหลือสะสมอยู่ในดิน และจะค่อย ๆ สลายตัวเป็นอาหาร พืชภายหลังต่อไปทีละน้อยอีกด้วย

6.
มูลค้างคาวให้ธาตุอาหารฟอสฟอรัสมากเป็นพิเศษ ทั้งนี้เพราะเป็นสัตว์กินแมลง จึงเหมาะสมพิเศษกับการใช้เป็นปุ๋ยใส่กับสวน ผลไม้ที่เป็นไม้ผล กลิ่นหอม เช่น ทุเรียน ลิ้นจี่ กล้วยหอม ลำไย มะม่วง ฯลฯ เป็นต้น

คุณสมบัติของมูลค้างคาว

มูลค้างคาว โดยธรรมชาติมักมีธาตุฟอสฟอรัสสูงกว่ามูลสัตว์ชนิดอื่น แต่ทั้งนี้ค่าวิเคราะห์ธาตุอาหารที่เป็นประโยชน์กับต้นไม้เมื่อนำมาใช้เป็น ปุ๋ย มักมีความแปรปรวนสูง ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับท้องถิ่นและฤดูกาล อย่างไรก็ตาม ค่าวิเคราะห์หาธาตุอาหารในมูลค้างคาวที่มีความชื้น 9 เปอร์เซ็นต์ พบว่า มีธาตุไนโตรเจน ฟอสฟอรัส และโพแทสเซียม 3.1 12.2 และ 0.6 เปอร์เซ็นต์ ตามลำดับ จากค่าวิเคราะห์ธาตุอาหารของมูลสัตว์หลายชนิดพบว่า มูลค้างคาวให้ธาตุฟอสฟอรัสสูงจึงมีบทบาทในการเร่งพัฒนารากพืชและเร่งให้ติด ดอกผลเร็วขึ้น ส่วนธาตุไนโตรเจนที่จะช่วยบำรุงต้นและใบนั้นอยู่ในระดับต่ำ และโพแทสเซียมมีปริมาณน้อยมาก จึงไม่สามารถช่วยการเพิ่มความหวานและสีของผลไม้ได้ หากย้อนหลังไปเมื่อ 30-40 ปีก่อน ป่าไม้ยังมีมาก ดินมีความอุดมสมบูรณ์สูง การใส่ปุ๋ยมูลค้างคาวให้กับต้นไม้โดยเฉพาะไม้ผลเพียงอย่างเดียวก็เพียงพอ ในทางกลับกัน ปัจจุบันดินของบ้านเราซึ่งอยู่ในเขตร้อนชื้น ฝนตกชุกป่าไม้ถูกทำลายไปมาก หน้าดินถูกชะล้างอย่างรุนแรง ทำให้ดินขาดความอุดมสมบูรณ์ หากต้องการเพิ่มผลผลิตพืชในระยะสั้น ปุ๋ยเคมียังมีความจำเป็นต้องใช้ควบคู่ไปกับปุ๋ยอินทรีย์ ไม่ว่าจะเป็นปุ๋ยหมักหรือปุ๋ยคอกก็ตาม จึงจะได้ผลดี หากถามว่าจะใช้มูลค้างคาวอัตรากี่กิโลกรัมต่อต้น เมื่ออดีตเกษตรกรนิยมใช้ อัตรา 1 ใน 4 ของปี๊บ ต่อไม้ผลที่ให้ผลผลิตแล้ว 1 ต้น ปัจจุบันหากต้องการให้ได้ผลดี ต้องนำมูลค้างคาวและดินที่ปลูกต้นไม้มาวิเคราะห์หาธาตุอาหารก่อน หลังจากได้ค่าวิเคราะห์แล้ว นักวิชาการ กลุ่มปฐพีวิทยา กรมวิชาการเกษตร หรือกรมพัฒนาที่ดินจะสามารถให้คำตอบได้อย่างชัดเจนและถูกต้องแม่นยำครับ

ปุ๋ยเม็ดอินทรีภัณฑ์ มูลค้างคาว ผลิตโดยบริษัท อินเตอร์ อโกร เทค (ประเทศไทย) จำกัด บรรจุ 25 กก.ราคา 400

 

สนใจหรือเป็นตัวแทนจำหน่าย โทร 0814702109   จ่า วชิรวิชญ์

view

 หน้าแรก

 บทความ

 เว็บบอร์ด

 รวมรูปภาพ

 ติดต่อเรา

view